Jotta voisimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla eteenpäin hyväksyt evästeiden käyttämisen. Lue lisää.
Tunnus:
Salasana:

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679

Laadittu: 13.6.2018

1a Rekisterinpitäjä

Valtioneuvoston kanslia
PL 23
00023 Valtioneuvosto

1b Henkilötietojen käsittelijä

Edita Publishing Oy
Virallinen lehti
PL 745
00043 EDITA
Käyntiosoite: Verkkosaarenkatu 5,
Helsinki
virallinen.lehti@edita.fi
puh. 020 450 2220

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jari Linhala
Edita Publishing Oy, ks. yhteystiedot yllä.

3 Rekisterin nimi

Virallisen lehden ilmoitusrekisteri

4 Määritelmät

Kuulutus = Ilmoitus
Henkilötieto = Tieto

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lakiperusteisen ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen (Laki virallisesta lehdestä 2.10.1931/268). Ks. tarkemmin https://www.virallinenlehti.fi/fi/esittely/saadosperusta.html. Tietoja säilytetään ilmoitusvelvollisuuden hoitoon tarvittava aika.

6 Rekisterin tietosisältö

Tarpeelliset tiedot, jotka vaaditaan lainmukaisen ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Tiedot vaihtelevat esimerkiksi ilmoitustyypin, hakijan, vastaajan tai ilmoituksen jättäneen yhteyshenkilön osalta. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi:

  • etu- ja sukunimet
  • syntymäaika
  • yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
  • viranomaisen tai muun kuuluttajatahon nimi ja yhteystiedot
  • arvo tai ammatti
  • asiakirjojen tai kiinteistöjen yksilöintitiedot.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat Virallisen lehden ilmoituksissa mainitut ilmoittajatahot.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen ylläpitäjä eivät luovuta luonnollisia henkilöitä koskevia kuulutustietoja muualle. Yrityksiä koskevia yritys- ja talouskuulutuksia voidaan luovuttaa luotto- ja taloustietojen seurantaan tällaista toimintaa harjoittaville hyvämaineisille organisaatioille lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia Viralliseen lehteen liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina. Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen ylläpitäjän työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Käsiteltävää aineistoa säilytetään tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä ilman valvontaa.

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Järjestelmän käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjän ja henkilötietojen ylläpitäjän työntekijöillä, joilla on järjestelmään pääsyyn vaadittavat käyttäjätunnukset ja salasanat.