För att kunna erbjuda våra kunder så gott som möjligt använder vi cookies på vår webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av cookies. Läs mer .
Användarnamn:
Lösenord:

Tillgänglighetsutlåtande av Officiella tidningen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.officiellatidningen.fi och har upprättats / uppdaterats 17.11.2020.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

* Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

* Oproportionell börda

Tidningens reklamsystem är inte öppet utan endast för registrerade annonsörer. De nya publicerade och öppna pdf-tidskrifterna kommer att uppfylla tillgänglighetskriterierna under året 2021.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss per e-post

virallinen.lehti@edita.fi
och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (Öppnas i ett nytt fönster). På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000